Halloween

Villa Hilton Asyl

Mareritt, skrubbsår og tap av knask

«Halloween-huset» har for lengst etablert seg som en institusjon. Den årlige folkevandringen av unge vettaskremte sjeler bare fortsetter å vokse – til tross for alles advarsler.

Mange barn og foreldre har bitt advart av både arrangørene og tidligere besøkende om at det er høyrisiko for mareritt, skrubbsår og tap av knask – og senere blitt sjokkert over at det ikke bare var tull og tøys – du er herved advart!

Ikke for alle… med rette!

Det hender vi får klager og baksnakk blant foreldre som gir oss skylden i at kvelden ble for skrekkinngytende for barnet sitt – og som mener at vi er forferdelige som ikke tilpasser opplegget slik at de mest fryktsomme kan delta. Det synes vi er veldig, veldig, veldig urettferdig!

Så godt som alle Halloween-hjem har et opplegg som også passer de mest fryktsomme blant oss, på bekostning av de som befinner seg i den andre enden av skalaen. Altså, liker man det skumlere enn andre – ja så hadde man stått helt uten tilbud om det ikke var for Villa Hilton. Da blir det vel en smule urimelig og teatralsk å reagere på at også ikke Villa Hilton ikke er inkluderende nok for ens eget barn?

Hvor enn mye vi skulle likt å inkludere alle, så er dette like utopisk som å lage en skrekkfilm som alle både kan tåle og se og synes er skummel nok til å være spennende. Det er dessuten ikke mulig for oss å hverken kunne vurdere hva slags opplegg som passer for den enkelte, ei heller kalibrere opplegget til enkeltindivider i en gruppe. Besynderlig nok så forholder det seg ikke slik at de yngste er mest fryktsomme enn de eldste. Vår erfaring er nemlig den at de eldre er langt mer overrepresentert blant de som lar fantasien få overtaket og som blir mest redde – og ikke bare blant barn og unge. Vi har opplevd nok av foreldre som har lagt beina på rygg for å redde seg selv – og forlatt sine aller minste til en grusom skjebne – muntre nysgjerrige småttiser som enser situasjonen slik den er – gøyal og ufarlig!

Det bør ikke være noen overraskelse at det er litt ekstra skummelt hos Villa Hilton. Om man ikke fikk med seg advarslene på nett, på facebook, på ryktebrøsen eller ved porten – ja så er skrikene som kan høres fra en kilometers avstand og mennesker på vill flukt fra eiendommen et veldig sterkt signal på at dette er skumlere enn andre steder. Det synes derfor rimelig at den enkelte må ta ansvar for sin egen risikovurdering – feks i.fht hvor fryktsom man er eller hvordan man vil kunne reagere på frykt (eksempelvis panikk). Samtidig bør man da også måtte vurdere toleransen til både kropp og sjel – eksempelvis i.fht. om man i panikk og vill flukt skulle; falle og slå seg, miste sitt godteri, eller få sitt kostyme ødelagt.

Så, om noen av advarslene her skulle slå til – så ikke klag til oss.

ADVARSEL: Arrangørene ber innstendig om at foreldre og barn faktisk tar advarselen til etterretning. Villa Hilton går virkelig inn for å skremme livet ut av hver og en som setter beina innenfor porten – med høy suksessrate. Risikoen for å bli så skremt at man i vill flukt faller og slår seg, mister sitt godteri eller får sine klær tilsmusset eller opprevet er høyst reell.

Hvert år kan man finne langt mer godteri strødd utover eiendommen enn det som har blitt delt ut. Haugen av kostyme-effekter som besøkende har mistet opp gjennom årene har vokst seg høvelig stor. Her er det lite som heter «tapt og funnet» – kun «tapt for alltid».

Hylene kan høres i flere kilometers avstand. Rapporter om både gråt og mareritt er mange. For vi tror virkelig på at de beste minnene er de

Besøkende og deres foreldre bør stille seg spørsmålet om man kanskje ikke bør hoppe over «Villa Hilton» når man skal gå knask eller knep. Arrangørene er ikke hensynsfulle og nøyer seg ikke med å være «skumle» – Stor frykt som gir sterke minner for livet er det Villa Hilton går for.Bønn til de som har vært her fø

Praktisk informasjon

Åpningstid: 18:00 – 20:00

Regler:

  • Du får bare gå en gang hvert år – det er så mange som vil inne, og ofte blir det kø.
  • Ingen «Spoilers» – ikke ødelegg for andre ved å fortelle til de som ikke hva de har i vente.
  • Gå, ikke løp – for hvert år er det barn som faller og slår seg, mister alt sitt godteri, mister kostymeeffekter eller får det ødelagt.
  • Følg anvisningene du får – de er der for å gjøre din og andres opplevelse så sterk som mulig
  • Ikke hold igjen køen – vi slipper folk inn i små puljer for å kunne gjøre det mest mulig skummelt for alle. Å møte på andre grupper vil ødelegge for nettopp dette.
  • Advarslene er reelle og alle besøkende med foresatte må gjøre sin egen risikovurdering – av hvor fryktsom man er og hvordan man vil kunne reagere på frykt (eksempelvis panikk). Samtidig vil man vurdere toleransen til både kropp og sjel – eksempelvis ifht. om man i panikk og vill flukt skulle; falle og slå seg, miste sitt godteri, eller få sitt kostyme ødelagt.
  • Det er ingen aldersgrense hos Villa Hilton – og typisk er det ikke de aller minste barna som blir mest redde, men heller ungdommen. Arrangøren kan ikke forventes å vite om en person er mer fryktsomme enn andre, har lettere for å opptre panisk, eller har en lavere toleranse for uhell som slår til.
  • Arrangementet er lagt opp til å være skummelt – for den jevne.

Åpningstider

18:00 – 20:00